Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Rekrutacja do klasy 0 i klas 1

Jak przebiega rekrutacja?

Chcemy, aby rekrutacja była partnerskim spotkaniem dwóch stron. Wierzymy, że wzajemne poznanie się i określenie wspólnych celów będzie służyło temu, co dla nas najważniejsze, czyli dobru Dziecka.

Pierwszym etapem rekrutacji jest 20-minutowe spotkanie z Rodzicami i Dzieckiem. Chcemy osobiście Państwa poznać, ale również dać możliwość poznania nas, aby mogli się Państwo upewnić, czy nasza szkoła, nasze możliwości, ale także wartości są Państwu bliskie. Potem zapraszamy każde Dziecko na godzinne zabawy prowadzone metodą Klanzy. Podczas tych zabaw nasi nauczyciele obserwują gotowość szkolną Dziecka.

Terminarz rekrutacji 2023:

26 listopada 2022 i 21 stycznia 2023 – zebrania informacyjne w szkole

między 30 stycznia a 10 lutego – indywidualne spotkania z Rodzicami i Dzieckiem (dokładne terminy ustalane są podczas zebrań informacyjnych w szkole; na rozmowę prosimy przynieść zdjęcie Dziecka oraz opinię z przedszkola lub poradni pedagogicznej)
Rodzice mający już jedno dziecko w szkole zwolnieni są z indywidualnej rozmowy.

28 stycznia i 4 lutego – gry i zabawy wczesnoszkolne prowadzone metodą Klanzy

Wychowawczynie z klasą

Można z nami składać statki z papieru, układać domki z kart, liczyć ilość kotów widzianych z okna, przebiegać przez kładkę nad strumieniem, bujać się na huśtawce, pisać swoje imiona wspak, podzielić się radością lub smutkiem, kołysać wiatr, wymazywać ślady fal z piasku na plaży i nawet głaskać świnki morskie pod włos. Umiemy posypywać makowce makiem, wykonać czapkę z gazety, przekręcać słowa i zbierać kasztany. Próbujemy zrozumieć, dlaczego pająk tka swoją sieć w taki, a nie inny sposób i dlaczego fale na wodzie rozchodzą się w kręgach… Wiemy jak się walczy z piratami i zdobywa sławę tropiciela, ale też wielu rzeczy nie wiemy. Wielu też rzeczy uczymy się od naszych dzieciaków.

Razem możemy wszystko.

Wychowawczynie klas 0-3
Wychowawczynie świetlicowe klas 0-3