Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Płatności

Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin do dnia 31 sierpnia 2024 r:

 w systemie 12-miesięcznymw systemie 10-miesięcznym
(dotyczy klas ósmych)
pierwsze dziecko 1420 zł1704 zł
drugie dziecko 1340 zł 1608 zł
kolejne dziecko 1230 zł 1476 zł

Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin od dnia 1 września 2024 r:

 w systemie 12-miesięcznymw systemie 10-miesięcznym
(dotyczy klas ósmych)
pierwsze dziecko 1870 zł2244 zł
drugie dziecko1870 zł2244 zł
kolejne dziecko 1600 zł1920 zł


Czesne należy wpłacać na konto szkoły do 15. dnia każdego miesiąca.


Wysokość wpisowego:
1200 zł (opłata jednorazowa)


Numer konta szkoły:
40 1090 1014 0000 0001 0279 6612


W sprawach rozliczeń czesnego prosimy o kontakt poprzez e-mail: 
czesne@spr3.edu.pl