Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Fundusz ks. Jerzego

Przymierze Rodzin połączyło nas w chwili, kiedy wraz z dzieckiem przekroczyliśmy próg szkoły. Wówczas zawarliśmy przymierze na te dobre i te trudniejsze czasy również. Widzimy jak pandemia, choroby, utrata pracy, problemy finansowe dotykają coraz więcej rodzin. Potrzebują one naszego wsparcia, aby ich dzieci nie musiały zmieniać szkoły i mogły przetrwać trudne chwile. Dlatego my, rodzice ze szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin stworzyliśmy FUNDUSZ POMOCOWY KS. JERZEGO.

Więcej informacji znajdą Państwo w pliku poniżej


Pomoc społeczna na pokrycie kosztów zielonych szkół – nabór wniosków do 15 kwietnia!

Fundusz ks. Jerzego
Dzielimy się dobrocią!

Drodzy Rodzice,

będąc świadomymi możliwej, trudnej sytuacji finansowej naszych Rodzin, oraz w celu przezwyciężenia trudności w sfinansowaniu kosztów wyjazdów dzieci na zielone szkoły możliwe jest otrzymanie pomocy społecznej z funduszu ks. Jerzego.

Powstał on z inicjatywy Rodziców z naszej szkoły dla Rodzin z naszej szkoły, aby pomagać Rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Środki zebrane w funduszu, dzięki hojności naszej społeczności szkolnej i osób z nią związanych mają temu służyć.

Aby otrzymać pomoc społeczną na wyjazd szkolny należy złożyć podpisany wniosek – w sekretariacie szkoły. Jako dokumentację dodatkową potwierdzającą trudną sytuację należy dołączyć stosowne oświadczenie, lub inny dokument potwierdzający okoliczności wskazane we wniosku. Wszystkie dokumenty i dodatkowe informacje znajdują się na stronie szkoły, w zakładce: dla Rodziców; Fundusz ks. Jerzego.

Wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia.

Pomoc będzie przydzielona do końca maja br. Jest zwolniona z podatku dochodowego. Informacja o udzielonej pomocy jest poufna.

W razie pytań – prosimy o kontakt z  p. Marzeną Gramatnikowską, nr tel. 602 196 465


Warunki odliczenia darowizn na fundusz od dochodu przez osoby prawne

Na podstawie obowiązujących przepisów (ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 poz. 1800), osoba prawna ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych polegających na pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2020 poz. 1057). Jest to cel realizowany przez fundusz ks. Jerzego w naszej szkole.

Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć w ujęciu rocznym 10% dochodu podatkowego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu dokonania odliczenia dokonanych darowizn darczyńca (osoba prawna) musi posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego Stowarzyszenia Przymierza Rodzin świadczącego pomoc społeczną. W przypadku darowizny pieniężnej nie jest konieczne zawieranie umowy w formie pisemnej.

Istotne jest, aby cel wskazany przez darczyńcę nie budził wątpliwości w zakresie zgodności z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, tj. pomocy społecznej.

Oto dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, fundusz pomocowy im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki realizowany przez Szkołę Przymierza Rodzin nr 3


Podsumowanie działań funduszu w I semestrze 2022/2023


DOKUMENTY