Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Projekt Deutsch Plus

W roku 2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu DEUTSCH PLUS+, który – pod patronatem Instytutu Goethego i Ambasady Niemiec – promuje naukę języka niemieckiego i wspiera szkoły uczące języka niemieckiego w zwiększonym wymiarze godzin.

W ramach projektu DEUTSCH PLUS+ – „Projekte gemeinsam entwickeln” uczniowie naszej szkoły rozpoczęli współpracę z uczniami z różnych szkół w Polsce, którzy uczą się języka niemieckiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności językowych uczniów poprzez realizację w języku niemieckim wspólnych zadań w ramach wybranego tematu. „Ich und meine Hobbys” (Ja i moje hobby) to temat klas czwartych, które podjęły współpracę ze szkołami w Puszczy Mariańskiej, w Szczecinie, we Włocławku i w Łodzi. Klasa 6b realizuje zadania w ramach tematu „Bei mir und bei dir” (U mnie i u ciebie) razem z uczniami z Puszczy Mariańskiej, z Chałupek i z Łodzi, a uczniowie klas siódmych wraz z uczniami z jednej ze szkół wrocławskich realizują temat „Meine Stadt – bekannt und unbekannt” (Moje miasto – znane i nieznane). Tworzymy w języku niemieckim różne materiały, kręcimy i przesyłamy filmy, zagadki, zadania, razem uczymy się języka. Uczniowie będą mieli także możliwość porozmawiania ze sobą w ramach spotkania online.

Pierwsze materiały już powstały.

Zapraszamy do obejrzenia:

  • Klasy 4a i 4b: Wir und unsere Hobbys

Uczniowie przygotowali plakaty i nagrali krótkie filmy, w których się przedstawiają. Prace można obejrzeć po linkiem.

  • Klasa 6b: Bei mir und bei dir

Przygotowaliśmy logo naszego projektu. W drodze głosowania wybierzemy najlepiej pasujące do naszego tematu. Prace można obejrzeć pod  linkiem.

  • Klasa 7a i 7c: Meine Stadt – bekannt und unbekannt

Prace można obejrzeć pod linkiem.