Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH  I-III

– małe grupy, 4h/tydzień plus zajęcia dodatkowe, współpraca ze szkoła językową,  przygotowanie do certyfikatów

Aby zapewnić dzieciom jak największy komfort nauki na lekcjach angielskiego, w naszej szkole klasy są dzielone na dwie grupy. Każda jest prowadzona przez innego nauczyciela, który bierze pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów, specyfikę grupy i jej tempo uczenia się.

Poznawanie języka obcego, zwłaszcza w wieku wczesnoszkolnym, odbywa się głównie przez słuchanie i patrzenie. Jest to podobny proces do poznawania ojczystego języka w pierwszych latach życia, tylko w szybszym tempie. Dlatego nie jest dziwne, że w pierwszej i drugiej klasie dzieci niewiele piszą, głównie słuchają, śpiewają, odpowiadają na pytania, przyswajają język angielski poprzez ruch, muzykę, zabawę i wykonywanie prac plastycznych. Główną motywacją najmłodszych uczniów do nauki jest dobra zabawa. Nauczanie języka obcego odbywa się spiralnie, tzn. że regularnie wraca się do tych samych tematów, poszerzając słownictwo, kontekst i wprowadzając kolejne struktury gramatyczne. Gramatyka pojawia się w klasach 1-3, ale nie jest tłumaczona, tylko ćwiczona na konkretnych przykładach, a wyjaśniana będzie w klasach 4-6. Dlatego też w naszej szkole w klasach 1-3 uczymy języka angielskiego poprzez zabawę, ruch i muzykę. Uczniowie poznają nowe słownictwo przy pomocy kart obrazkowych, plakatów i materiałów multimedialnych. Na każdej lekcji dzieci grają w różne gry, śpiewają piosenki, uczą się rymowanek i wierszyków.