Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Wskazania dla szkoły katolickiej – XX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

Aby szkoła była środowiskiem rozwoju w prawdzie i miłości

Wskazania dla szkoły katolickiej

XX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

1. Szkoła katolicka jest wspólnotą, drugim domem.
Jej cechą charakterystyczną jest tworzenie atmosfery ożywionej ewangelicznym duchem miłości i wolności.
Budowanie wspólnoty jest zadaniem wszystkich jej członków:

  • dyrektora,
  • każdego nauczyciela,
  • każdego ucznia,
  • rodziców,
  • innych pracowników.

2. Każdy członek wspólnoty szkoły:

  • posiada wielką godność i wielkie powołanie dzięki Chrystusowi, który go odkupił,
  • jednocześnie jest słabym, grzesznym człowiekiem, który potrzebuje pomocy, aby osiągnąć pełną dojrzałość.

Wychowanie, kształcenie, wzajemne relacje i zarządzanie szkołą służą rozwojowi ucznia i nauczyciela i uczą postawy służby.

3. Szkoła katolicka wychowuje i formuje ucznia i nauczyciela oraz rodziców do pełni osobowego rozwoju, według zamysłu Bożego.
Uczeń i nauczyciel oraz rodzice kształtują swą postawę:

  • przez modlitwę, w osobistym przylgnięciu do Chrystusa,
  • przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego, w tym nauczania Kościoła,
  • korzystając z organizowanych form dokształcania, wychowania i formacji.

Jasna Góra, 5 grudnia 2009 r.