Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Języki obce

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Aby uczyć skutecznie nauczyciele chętnie się szkolą i wprowadzają na lekcjach nowe metody nauczania. Często realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne.

W ramach upowszechniania rezultatów projektu pt. Umiejętności nauczycieli-przyszłością uczniów, nauczyciele uczestniczący w mobilnościach wprowadzili w roku szkolnym 2019/2020 innowacje pedagogiczne, których celem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych i wzbogacenie procesu nauczania o metodę pracy CLIL z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W naszej szkole wszyscy uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy. Od klasy 4-tej wprowadzamy drugi język, do wyboru niemiecki lub francuski.

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Aby uczyć skutecznie nauczyciele chętnie się szkolą i wprowadzają na lekcjach nowe metody nauczania. Często realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne.

W ramach upowszechniania rezultatów projektu pt. Umiejętności nauczycieli-przyszłością uczniów, nauczyciele uczestniczący w mobilnościach wprowadzili w roku szkolnym 2019/2020 innowacje pedagogiczne, których celem jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych i wzbogacenie procesu nauczania o metodę pracy CLIL z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W naszej szkole wszyscy uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy. Od klasy 4-tej wprowadzamy drugi język, do wyboru niemiecki lub francuski.