Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w roku 2023/2024

 1. W roku szkolnym 2023/2024 do Szkoły zostaną przyjęte dzieci urodzone w roku 2016 oraz 2017.
 2. Planowane jest utworzenie trzech klas pierwszych i klasy „0”.
 3. Zajęcia w jednej z klas 1 prowadzone będą z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają rodzeństwa naszych uczniów, dzieci pracowników oraz dzieci rekomendowane przez Przymierze Rodzin. Zarząd Stowarzyszenia PR dysponuje 6 miejscami w tworzonych klasach.
 5. Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:
  • przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,
  • dyrektor i wicedyrektor Szkoły,
  • wychowawcy klas,
  • pedagog i psycholog szkolny.
  • Wicedyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego Zespołu.
 6. Listę dzieci przyjętych do Szkoły oraz listę rezerwową ustala Zespół ds. rekrutacji.
 7. Procedura rekrutacyjna ma 3 etapy:
  • wypełnienie ankiety przygotowanej przez Zespół ds. rekrutacji bezpośrednio po spotkaniach informacyjnych,
  • rozmowa rodziców z przedstawicielami PR, Dyrektorem i przedstawicielami Zespołu (na spotkaniu obecne jest również dziecko),
  • gry i zabawy wczesnoszkolne, w których biorą udział dzieci.
 8. Procedura rekrutacyjna rozpocznie się spotkaniem wszystkich Rodziców zainteresowanych naszą Szkołą. Zebrania informacyjne odbędą się w dwóch terminach: 26 listopada 2022 i 21 stycznia 2023 roku w szkole przy ul. Nocznickiego 7. Po spotkaniu zainteresowani Rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety oraz zapisanie się na indywidualną rozmowę.
 9. W dniach 30 stycznia – 10 lutego roku odbędą się rozmowy z Rodzicami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do Szkoły. Prosimy o przybycie na rozmowę obojga Rodziców wraz z dzieckiem oraz przyniesienie opinii gotowości szkolnej (z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej). Z rozmowy zwolnieni są Rodzice, których dzieci uczęszczają już do naszej Szkoły; rodzeństwa naszych uczniów uczestniczą tylko w grach i zabawach wczesnoszkolnych.
 10. Gry i zabawy odbędą się w szkole w soboty 28 stycznia i 4 lutego. Dzieci będą podzielone na ok. 10-osobowe grupy. Podczas zabaw nasi nauczyciele będą oceniać gotowość szkolną dziecka.
 11. Lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone 13 marca 2023. Zainteresowani Rodzice proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Szkoły.
 12. Do 24 marca 2023 roku Rodzice dzieci przyjętych powinni wpłacić na konto Szkoły wpisowe w wysokości 1200 PLN. Niewpłacenie wpisowego będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca. Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej.
 13. Ostateczne listy dzieci przyjętych do Szkoły wraz z podziałem na klasy zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2023.
 14. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału dzieci do klas podejmuje Zespół ds. rekrutacji.
 15. W dniach  (terminy wkrótce) odbędą się spotkania integracyjne z wychowawcami klas.

Piotr Garal
dyrektor szkoły