Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Samorząd Uczniowski w SP nr 3 Przymierza Rodzin

W szkole działa reaktywowany Samorząd Uczniowski SPR3, pierwszy powstał za czasów gimnazjalnych, obecny 27 listopada 2021 r. obchodził pierwsze urodziny. Zaangażowani w prace samorządu siódmo- i ósmoklasiści nabywają wprawy w działalności społecznej i przekonują się, jaki mogą mieć wpływ na życie szkoły. Samorządowi działacze poświęcają godzinę raz/dwa razy w tygodniu, aby omówić plany, projekty, działania, wymienić spostrzeżenia nt. spraw bieżących. Ostatnio przeprowadzili rekrutację wśród siódmoklasistów wg oryginalnego systemu rekrutacyjnego, obmyślonego i sporządzonego przez Sekretarza Samorządu Marcelego Rusina. Samorząd Uczniowski SPR3 ma w planach wiele inicjatyw, np. projekt o oryginalnej nazwie “Samopomoc Chłopska” polegający na wzajemnej pomocy w nauce z wykorzystaniem serwera na platformie Discord.