Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

JĘZYK NIEMIECKI W KLASACH IV-VIII

Język niemiecki (obok języka francuskiego) jest w naszej szkole tzw. „drugim” językiem obcym. Nasi uczniowie rozpoczynają naukę tego języka w klasie czwartej w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo.

Warto zaznaczyć, że większość szkół niepublicznych oferuje najczęściej dwie godziny lekcyjne kolejnego języka.

Częstotliwość zajęć w naszej szkole w połączeniu z atrakcyjnymi i skutecznymi metodami pracy naszych nauczycieli, uwzględniającymi zainteresowania uczniów w tej grupie wiekowej, przekłada się na ich wysokie umiejętności językowe.

Uczniom szczególnie zainteresowanym nauką tego języka lub po prostu lubiącym się go uczyć oferujemy udział w kołach zainteresowań. Kolejnymi propozycjami są konkursy, egzaminy zewnętrzne, udział w projektach (również międzynarodowych). Nasi uczniowie biorą udział w konkursie ogólnopolskim OLIMPUS i wielu uczestników zostaje laureatami lub zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingu.
Proponujemy także przystąpienie do egzaminów zewnętrznych Fit in Deutsch 1 oraz Fit in Deutsch 2 organizowanych przez Goethe-Institut. Dzieci otrzymują swój pierwszy, znany i uznawany na całym świecie certyfikat.