Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Egzamin 8-klasisty

Ważnym celem naszej szkoły jest stworzenie uczniom takich warunków nauki, by osiągali bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Warto bowiem pamiętać, że to dzięki temu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w wymarzonej szkole średniej. Dlatego w klasach 4-8 zapewniamy zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki, a także z języka obcego nowożytnego). Uczniom klas ósmych oferujemy również koła zainteresowań mające na celu utrwalenie i powtórzenie materiału przed pierwszym ważnym egzaminem. Wszelkie informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty, w tym harmonogramy i komunikaty, podstawy programowe oraz arkusze egzaminów próbnych i oficjalnych wraz z kluczami odpowiedzi, można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/.

Poniżej prezentujemy wyniki uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin z egzaminów ósmoklasisty. Zamieszczone wykresy ilustrują średnie wyniki naszej szkoły (wyrażone w procentach) na tle innych szkół w regionie, w dzielnicy, w powiecie oraz w kraju.