Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Wolontariat

WOLONTARIAT

Wolontariat w naszej szkole skupia uczniów, rodziców i nauczycieli chętnych do dobrowolnej pracy na rzecz innych. Pomoc udzielana przez wolontariuszy to zarówno stała współpraca z organizacjami lub osobami w potrzebie, jak też udział w jednorazowych akcjach.

Co roku uczestniczymy w zbiórce publicznej w ramach Dni Papieskich, wspierając w ten sposób ubogą zdolną młodzież – stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bierzemy czynny udział w Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia przechodzi ulicami Warszawy.

W okresie przedświątecznym przygotowujemy paczki dla rodzin osób niewidomych związanych z ośrodkiem sióstr Franciszkanek w Laskach.

Uczniowie klas starszych wspomagają rodzinę zmagającą się trudnościami ekonomicznymi i niepełnosprawnością, co miesiąc zapełniając jej lodówkę.

Uczniowie klas młodszych sprzedają podczas przedświątecznych kiermaszów wykonane własnoręcznie kartki i ozdoby, a pieniądze w ten sposób zarobione przekazują na cele charytatywne. W tym roku zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc szkole w Kenii.

Szczególnie cenne są pomysły, które rodzą się w głowach i sercach naszych uczniów i rodziców. Cieszymy się bardzo z ich gotowości do niesienia pomocy innym. Często zdarza się, że reagując na bieżące problemy, to właśnie uczniowie oraz rodzice inspirują całą społeczność szkoły do niesienia pomocy innym.

Tak zrodził się pomysł stworzenia funduszu pomocy społecznej (Fundusz ks. Jerzego) oraz akcje pomocy mieszkańcom Aleppo czy osobom w kryzysie bezdomności.

Poza działaniami wolontariatu odbywającymi się w szkole, wielu naszych uczniów podejmuje wielorakie formy pomocy lub zaangażowania na rzecz różnych osób i środowisk.