Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Nasza Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin na Bielanach

Więcej informacji:

Szkoła powstała w dwóch etapach: w roku 2003 (SP) i 2004 (Gimnazjum), od 2017 jest ośmioletnią szkołą podstawową. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów: zarówno intelektualny i fizyczny, jak i duchowy. Duży nacisk kładziemy na indywidualizację procesu nauczania: uczniom uzdolnionym stwarzamy warunki do osiągania sukcesów w olimpiadach i konkursach kuratoryjnych, uczniom z trudnościami w nauce zapewniamy wsparcie (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze).

W klasach 1-3 wprowadzamy elementy pedagogiki Montessori, w starszych – program nauczania włączającego metodę CLIL (zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotów niejęzykowych, takich jak geografia, biologia, chemia i in.) oraz autorski program nauczania matematyki (pod patronatem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW).

W klasach 1-4 pracuje 2 wychowawców – poranny (zajęcia edukacyjne) i popołudniowy (zajęcia ogólnorozwojowe). Oferujemy szeroki wybór zajęć dodatkowych (m.in. Obieżyświat, Kuchcikowo, eksperymenty naukowe, szachy, robotyka, judo, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna).

Od klasy czwartej proponujemy naukę drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego).

Utrzymujemy kontakty na platformie internetowej ze szkołami za granicą: uczniowie mają okazję korespondować z rówieśnikami w j. angielskim oraz francuskim lub niemieckim.

Bierzemy udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Comenius czy Erasmus+. Nasze projekty e-Twinning (zrealizowane we współpracy ze szkołami z Budapesztu i Aten oraz Perugii) otrzymały prestiżową odznakę jakości „e-Twinning Quality Label”.

Przygotowujemy uczniów do uzyskania certyfikatów językowych Cambridge English, Fit in Deutsche oraz francuskiego DELF Prim.

Mamy bardzo dobre warunki do uprawiania sportu: sale gimnastyczne i boiska na miejscu, wyjazdy na basen. Nasi uczniowie biorą udział w licznych zawodach i imprezach sportowych z wielu dziedzin: piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, piłka ręczna.

Zielone Szkoły w młodszych klasach, a obozy naukowe w starszych organizowane są z dbałością o walory integracyjne i poznawcze.

Troszczymy się o rozwój duchowy naszych uczniów: modlitwa na rozpoczęcie dnia, comiesięczna msza święta, rekolekcje adwentowe i wielkopostne służą wzrastaniu w wierze.

W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium im. Franka Noszczyka przeznaczonego dla uczniów wyróżniających się prawością charakteru, zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności szkolnej, dobrymi wynikami w nauce oraz postawą apostolską.