Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII

– małe grupy, w kl. 4 oraz kl.7-8 – 4h/tydzień plus zajęcia dodatkowe, w kl. 5-6 – 5h/tydzień plus zajęcia dodatkowe, współpraca ze szkoła językową, native speaker, przygotowanie do certyfikatów,

Od klasy IV lekcje prowadzone są po angielsku. Niezbędne wyjaśnienia w języku polskim, dotyczące gramatyki i struktur językowych, są stopniowo ograniczane. Uczniowie poznają słownictwo, dzięki któremu mogą komunikować się z nauczycielem, i są motywowani do używania języka angielskiego na lekcjach.

W czasie lekcji kładziemy nacisk na mówienie.

Stałe elementy lekcji to: szybka korekta pracy domowej, wprowadzenie słownictwa i ćwiczenie dwóch lub więcej umiejętności językowych (słuchania i czytania ze zrozumieniem, mówienia i/lub pisania) oraz zwięzłe podsumowanie nowego materiału.

Korzystamy z podręczników wybranych przez nauczycieli i materiałów dodatkowych, atrakcyjnych dla uczniów i odpowiednich do ich wieku i poziomu wiedzy: piosenek, gier językowych, fragmentów filmów. Wprowadzamy elementy humorystyczne i rozrywkowe, aby urozmaicić tok lekcji i zmotywować uczniów do pracy. Uczniowie pracują samodzielnie, w parach i grupach. Ćwiczą komunikację, wyrażają opinie, budują krótkie opowiadania, przygotowują i przedstawiają projekty. Dążymy do umacniania wiary w swoje możliwości u każdego ucznia

Ponadto bierzemy udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Comenius czy Erasmus+. Nasze projekty e-Twinning (zrealizowane we współpracy ze szkołami z Budapesztu i Aten oraz Perugii) otrzymały prestiżową odznakę jakości „e-Twinning Quality Label”.

Przygotowujemy uczniów do uzyskania certyfikatów językowych Cambridge English.

W klasach 4-6 nie stosujemy podziału uczniów według poziomu ich zaawansowania językowego określonego na podstawie testu poziomującego. Są to grupy mieszane, tzw. mixed abilities groups. Podział na grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania językowego następuje po klasie szóstej. Jego celem jest stworzenie uczniom klas 7 i 8 możliwości pracy w podobnym tempie.