Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Fundusz ks. Jerzego rozwija się

Pierwsza pomoc społeczna z Funduszu ks. Jerzego w naszej szkole została przyznana! W tym semestrze otrzymuje ją troje dzieci. Bez tego wsparcia dzieci musiałyby opuścić szkołę.

Do tej pory zebrano ponad 20 tysięcy złotych, ale nadal prosimy o wpłaty na fundusz, aby sfinansować naukę dzieci w przyszłym semestrze. Darowizny przekazane w tym roku będzie można odliczyć od dochodu, w ramach corocznego rozliczania PIT za 2021 rok.

Również firmy mogą przekazać darowiznę do 10% dochodu podatkowego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej szkoły, natomiast poniżej są informacje dotyczące przelewu.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, fundusz pomocowy im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki realizowany przez Szkołę Przymierza Rodzin nr 3

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za to, że dzielą się dobrem. Razem zmieniamy świat na lepsze!