Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

„Nowoczesna technologia-naszym sukcesem dydaktycznym” – POWER SE (2017-2018)

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie, w okresie 01.09.2017r-31.07.2019r zrealizowała unijny program edukacyjny, pt. „Nowoczesna technologia-naszym sukcesem dydaktycznym”, który odbył się w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było podniesienie jakości pracy Szkoły o nowoczesne technologie informatyczne TIC, innowacyjne metody pracy z użyciem aplikacji edukacyjnych, mobilnych urządzeń technologicznych i metody CLIL.
Nauczyciele uczestniczyli w kursach językowo-metodycznych i technologicznych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii.

e-Twinning

Kursy językowo-metodyczne i technologiczne w projekcie – MAPA

Prezentacja uczestników