Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Procedura bezpieczeństwa i zasady obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzą w zakładce „Dla Rodziców – dokumenty” została zamieszczona procedura bezpieczeństwa obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Poniżej natomiast zamieszczamy zbiór zasad łatwiejszy do zapamiętania. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie go dla wspólnego dobra.

Zasada 1

Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe.

Uczniowie i pracownicy szkoły pozostają w domu, jeśli:

 • mają objawy grypopodobne;
 • wśród domowników jest osoba przebywająca na kwarantannie;
 • wśród domowników jest osoba chora , u której stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Zasada 2

Uczniowie przestrzegają zasad higieny:

 • uczniowie klas 4-8 zakładają maseczki wychodząc w przestrzeń wspólną: korytarz, toaleta;
 • myją ręce po wejściu do szkoły, przed spożywaniem posiłków, po wyjściu z toalety i wówczas, gdy takie polecenie wyda nauczyciel;
 • korzystają wyłącznie z własnych książek, zeszytów, przyborów szkolnych;
 • korzystając z przygotowanych w domu posiłków: nie częstują rówieśników!
 • nie podają ręki na powitanie;
 • w miarę możliwości starają się zachowywać odpowiednią odległość od rówieśników;
 • zgłaszają nauczycielowi złe samopoczucie.

Zasada 3

Rodzice i opiekunowie współpracują z pracownikami szkoły i przestrzegają obowiązujących zasad:

 • nie wchodzą do szkoły odprowadzając i odbierając dziecko (Rodzice uczniów z 0-1 w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki mogą odprowadzić dziecko do szatni)
 • korzystają z pomocy pracowników szkoły przy odprowadzaniu i odbieraniu dzieci (szczegóły opisano w procedurze;
 • jeśli muszą wejść do budynku: zakładają maseczki i dezynfekują ręce w wyznaczonym miejscu;
 • kontaktują się z sekretariatem szkoły telefonicznie lub mailowo;
 • informują szkołę o chorobie dziecka lub stwierdzeniu w najbliższym otoczeniu ucznia zakażenia koronawirusem.

Zasada 4

Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów i własne, przypominają uczniom o przestrzeganiu zasad higieny i starannie stosują się do obowiązujących zasad:

 • wybierają środki ochrony osobistej, stosowne do ich potrzeb: przyłbice, maseczki, rękawiczki;
 • nadzorują dezynfekcję rąk, nakładanie maseczek przez uczniów, odkażanie i wietrzenie sal lekcyjnych;
 • informują o braku środków do dezynfekcji administrację szkoły;
 • pracownicy obsługi dezynfekują pomieszczenia szkolne wg. wyznaczonego grafiku: