Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Święto Patrona

19 października – dzień liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki – to Dzień Patrona naszej szkoły. Rano uczestniczyliśmy we mszy świętej, po czym pojechaliśmy do sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, aby zapalić znicze i pomodlić się przy jego grobie. Dalsza część dnia poświęcona była poznawaniu życia naszego Patrona. Klasy czwarte uczestniczyły w biegu terenowym po Lesie Bielańskim, w trakcie którego mogły wykazać się wiedzą dotyczącą biografii księdza Jerzego Popiełuszki. Klasy piąte odwiedziły Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, gdzie przygotowywał się do kapłaństwa, a klasy szóste odbyły edukacyjną podróż w czasie, w którą zabrali uczniów organizatorzy warsztatów historycznych.

W Dniu Patrona tradycyjnie najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia pierwszej klasy.