Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Kreatywna Biesiada

W dniu 21 września w godzinach popołudniowych odbyła się w naszej szkole tzw. Kreatywna Biesiada w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, w jakim od dwóch lat uczestniczymy. Kreatywna Biesiada to spotkanie nauczycieli szkół warszawskich, którzy dzielą się z innymi, jak pracują z uczniami, by pobudzać i rozwijać zainteresowania, zdolności, pasje ludzi młodych. W murach naszej szkoły gościło ponad 40 nauczycieli. Mogli oni poznać różnorodne aktywności, w jakich uczestniczą nasi uczniowie podczas roku. Nauczyciele brali również udział w warsztatach, gdzie przedstawione zostały metody pracy rozbudzające kreatywność uczniów i ich ciekawość poznawania świata w obszarach: przyrodniczym, informatycznym, języka angielskiego, tanecznym oraz pomocy montessoriańskich.

Okazuje się, że różnorodna oferta naszej szkoły, może być nie tylko chlubną promocją, ale i przyczynkiem, by dzielić się z innymi tym, co zdążyliśmy przez ponad 10 lat stworzyć z zapałem i wspólnym wysiłkiem.