Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Warsztaty językowe w Niemczech

10 października 2015 uczniowie klas piątych i szóstych wrócili z tygodniowych warsztatów językowych w Niemczech. Był to kolejny już wyjazd uczniów naszej szkoły do Brückentin. Reakcje i wypowiedzi uczestników warsztatów potwierdzają, że program zabawowo-poznawczy prowadzony w języku niemieckim bardzo się podoba i stwarza wiele okazji do stosowania w praktyce zdobytych w szkole umiejętności językowych.

Nasz pobyt w Niemczech był dla dzieci pierwszym krokiem w kierunku przełamania bariery psychologicznej, która często uniemożliwia wykorzystanie szkolnej znajomości języka w naturalnych warunkach. Otwarcie się na innych ludzi, pokonywanie nieśmiałości, niepewności oraz wątpliwości językowych czy sytuacyjnych są nie mniej ważnymi elementami w procesie przyswajania języka obcego, co czysta wiedza gramatyczno-leksykalna.