Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Ślubowanie klas pierwszych

19 października w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszaków. Pasowanie na ucznia „wielkim ołówkiem” – było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie legitymacji szkolnych oraz drobnych upominków. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty przygotowane przez kolegów z klas trzecich.

Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas przy muzyce i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.