Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

14 kwietnia mszą św. rozpoczęliśmy obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Dziękowaliśmy Bogu za łaski płynące z daru chrztu świętego. Następnie cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym apelu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego wysłuchaliśmy krótkiego rysu historycznego polskich dziejów. Moment przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I oraz Lwowskie Śluby Jana Kazimierza z 1656 roku i ich odnowienie 300 lat później w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego zilustrowane zostały żywymi obrazami i fragmentami filmu historycznego „Gniazdo”. Przywołani zostali bohaterowie naszej historii: Mieszko I, król Jan Kazimierz i Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Piasecka-Galas, która uświadomiła zebranym uczniom, że dziedzictwo naszej chrześcijańskiej Ojczyzny przekazywane im dzisiaj przez rodziców i nauczycieli zobowiązani są przechować i pozostawić następnym pokoleniom. Po apelu uczniowie podczas pracy w klasach poznawali osoby i miejsca związane z chrześcijańskimi dziejami naszego narodu. Obejrzeli też przedstawienie pt. Chrzest Polski napisane i przygotowane przez drugą klasę gimnazjum pod kierunkiem p. Danieli Rudyk, p. Edyty Cichockiej i br. Jerzego Małyszy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość.