Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Warsztaty językowe w Niemczech

11 października uczniowie klas szóstych wrócili z tygodniowych warsztatów językowych w Niemczech. Bogaty program zajęć stwarzał wiele okazji do korzystania ze zdobytych w szkole umiejętności językowych i do stosowania ich w praktyce. Dodatkowo pozwalał na przyswojenie dużej ilości nowego słownictwa.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, były aktywne i odważnie przełamywały barierę psychologiczną, która zawsze towarzyszy nauce nowego języka.