Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Program wspierania uzdolnionych

W tym roku nasza szkoła zgłosiła chęć przystąpienia do Programu Wspierania Uzdolnionych, którego inicjatorem jest Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Program ma być pomocą w rozpoznawaniu w uczniach ich realnych możliwości i we wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwoju odkrytych talentów. Biorąc udział w programie, zamierzamy podnieść jakość i efektywność kształcenia. Chcemy pomóc młodemu człowiekowi wzmocnić jego mocne strony, rozwinąć zainteresowania, tak, by mógł stopniowo dokonywać trafnych wyborów swojej ścieżki zawodowej i wzbogacać własną osobowość.