Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Polskiego Teatru

W podjętej uchwale w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

Sejm uczcił też pamięć wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego – Jana Długosza. Posłowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia go patronem bieżącego roku. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki,  czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku obchodzimy też Rok Polskiego Teatru. Sejm RP oddaje tym hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym z najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego.