Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Rekolekcje wielkopostne

11 i 12 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił ks. Zbigniew Kapłański, który zwrócił szczególną uwagę uczniów i nauczycieli na powierzenie całego swojego życia Bogu, na trwaniu w dziękczynieniu i zdobywaniu trudnej umiejętności przebaczania.

W tym roku tematem przewodnim spotkań było życie bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, którego dwusetną rocznicę urodzin obchodzi w tym roku Kościół w Polsce. Poznawaliśmy człowieka, który żył tym, co głosił i wykazał się wyobraźnią miłosierdzia.

Klasy I-III pracowały w szkole wykonując różne zadania związane z życiem i działalnością bł. Edmunda. Klasy IV-VI poznawały osobę bł. Edmunda odwiedzając przedszkola, dom opieki i kościół pod jego wezwaniem. Przyglądając się pracy Sióstr Służebniczek w tych miejscach, mogliśmy przekonać się, jakie owoce przynosi życie wiarą. W kaplicach odprawiliśmy Drogę Krzyżową opartą na motywach biografii bł. Edmunda Bojanowskiego.