Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

ROK SZKOŁY W RUCHU

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014
Rokiem Szkoły w Ruchu.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Tytuł „Szkoły w Ruchu” zostanie przyznany szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Regulamin programu znajduje się na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl.Określa on kierunki działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarach, które znajdują się poniżej.

Koordynator projektu: Iwona Kołodziejak

 • Obszar 1 – Ruch w szkole
  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie im. bł.ks.Jerzego Popiełuszki kochają ruch, a lekcje wychowania fizycznego są dla nich jednymi z najważniejszych. Dowodem na to jest fakt, że w naszej szkole praktycznie nie ma zwolnień z wychowania fizycznego. Udział dzieci w tych zajęciach to z reguły 98%-100%. Świadczy to o dużej świadomości Rodziców naszych wychowanków, jak i o ogromnej potrzebie ruchu przez same dzieci. Taka pozytywna postawa uczniów i ich opiekunów kładzie na nauczycieli naszej placówki obowiązek dbania o wysoki poziom zajęć w połączeniu z ich różnorodnością, dopasowaniem do oczekiwań uczniów oraz zgodnością z podstawą programową. W naszej szkole w nauczaniu początkowym lekcje wychowania fizycznego prowadzi nauczyciel tego przedmiotu. Ma to niewątpliwie znaczenie do zachęcenia dzieci do aktywności ruchowej w stopniu rekreacyjnym, a później może i sportowym, gdyż od początku są pod opieką fachowca. Przedstawiamy dwa scenariusze lekcji : jeden z zajęć z uczniami klas młodszych, drugi z dziewczynkami z klasy piątej prezentujący zajęcia z gimnastyki-skok rozkroczny przez koził. W tym wieku warto rozwijać u dzieci zamiłwanie do gimnastyki, ponieważ z każdą chwilą jest ono coraz mniejsze. Nasi pupile spędzają dużo czasu w postawie siedzącej, która predysponuje do skurczy mięśni i ich małej rozciągliwości. Prowadzenie lekcji w sposób ciekawy, stosując ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe z użyciem przyborów i przyrządów z zadbaniem o bezpieczeństwo zachęci uczniów do udziału w tej formie ruchu.  Drugi scenariusz lekcji prowadzonej z dziećmi na poziomie pierwszego etapu nauczania jest dowodem na to, że uczniowie mogą na zajęciach jednocześnie bawić się i kształtować swoją prawidłową postawę.


 • Obszar 2 – wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego
  Nowa podstawa programowa daje nauczycielom możliwość stosowania na lekcjach wychowania fizycznego alternatywnych form ruchu. Wychodzimy w ten sposób na przeciw potrzebom uczniów. Przeprowadzamy z nimi takie formy ruchu, jakie sami zgłaszają lub które są dla nich, na pewnym etapie rozwoju, potrzebne. W ten sposób można przygotować młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu już poza szkołą. Pierwszy scenariusz przedstawia lekcję taneczną, jakże popularną dzisiaj formę ruchu. Gdy dodamy do tego jakiś drobny przybór np. pompony lekcja staje się jeszcze atrakcyjniesza. Taniec wyrabia u dzieci poczucie rytmu, muzyka inspiruje je do wyrażnia siebie poprzez ruch, pobudza do tworzenia własnej aranżacji. Drugi scenariusz odnosi się do lekcj pływania. Nasza szkoła, odpowiadając na oczekiwania Rodziców, wprowadziła te zajęcia już na stałe do planu lekcji wychowania fizycznego. Pływanie jest umiejętnością życiową, którą każdy z nas  powinien posiąść. Prowadzone pod okiem instruktorów czyni je zajęciami bezpiecznymi i ciekawymi. Wprowadzenie elementu rywalizacji (organizowanie sprawdzianów) wprowadziło dodatkowy element motywujący do dobrej pracy na basenie pływackim.


 • Obszar 3 – edukacja zdrowotna
 • Obszar 4 – kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli
  Kadra nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie cały czas bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Każdy z nauczycieli wybiera propozycje, które są najbliższe jego zainteresowaniom, albo pomagają w podnoszeniu swoich umiejetności.
 • Obszar 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe
  Nasza szkoła proponuje również dla dzieci sportowe zajęcia pozalekcyjne.  Wśród  nich znajdziemy zajęcia z piłki nożnej dla klas 1-3 oraz dla klas 4-6. W sesji wiosennej co roku w szkole organizowana jest Maksi Ligę dla klas 4-6 i Mini Liga Piłkarska dla klas 1-3.Wyłaniamy w niej najlepszą klasę na początkowym etapie nauczania oraz w klasach starszych, 4-6. Uczniowie nagradzani są medalami, najlepsi pucharami.  Kolejnym kółkiem sportowym sa zajęcia z tenisa stołowego. W naszej szkole tenis stołowy jest bardzo popularny. Na każdym piętrze w szkole stoją stoły ping-pongowe, na których dzieci grają na przerwach oraz w czasie świetlicowym.  W tym roku szkolnym wielu uczniów wystartowało w rozgrywkach dzielnicowych, a nawet osiągnęło sukcesy na WOM-ie.  Swoje zdolności taneczno-artystyczne uczennice szkoły mogą rozwijać na zajęciach z gimnastyki artystycznej. Dziewczęta ćwiczą z piłkami,z obręczami lub z szarfami. Wykonują przeróżne figury gimnastyczne, które dla większości z nas są nie do wykonania. Swoje umiejętności dzieci prezentują podczas Szkolnego Dnia Sportu.
   


  – gimnastyka artystyczna


  Bardzo trudną forma ruchu jest szermierka. Ale nie dla naszych dzieci. Zajęcia prowadzone sa przez doświadczonego byłego zawodnika tej konkurencji. Dzieci mają swoją broń – np.florety, swoje stroje szermiercze. Gdy są już gotowe do zawodów, razem z trenerem, zaczynają swoją przygodę ze sportem.


  – szermierka • Obszar 6 – zajęcia pozaszkolne zorganizowane
 • Obszar 7 – zajęcia pozaszkolne niezorganizowane
 • Obszar 8 – aktywność w gronie rodziny
 • Obszar 9 – aktywny wypoczynek