Dziennik

Plan Lekcji

Kalendarium

Obiady

Papież Franciszek o wychowawczej roli sportu

Więź między Kościołem i sportem to piękna sprawa, która umacniała się z czasem, albowiem wspólnota kościelna dostrzega w sporcie ważne narzędzie integralnego wzrostu osoby ludzkiej.
Uprawianie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężania samych siebie i własnego egoizmu, ćwiczy ducha poświęcenia i jeśli jest dobrze zorganizowane, sprzyja koleżeństwu w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i poszanowaniu zasad.
Sport jest uniwersalnym sposobem porozumiewania się ponad granicami, językami, rasami, religiami i ideologiami; posiada zdolność jednoczenia ludzi, sprzyjając dialogowi i otwartości.
Wszyscy jesteśmy świadomi wielkiej potrzeby formowania sportowców w duchu prawości, moralnej dyscypliny i jasnego poczucia odpowiedzialności.

Więcej można poczytać na stronie http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=50025&s=opoka


Plakat namalowany przez Igę Rakowską
i Ninę Gołąb – uczennice klasy Vb