atablicaJesteście świątynią Boga i Duch Święty mieszka w was

Tegoroczne rekolekcje pomogły nam w lepszym poznaniu Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Uczyliśmy się rozpoznawać działanie Ducha Świętego w naszym życiu poprzez Jego dary i sakramenty Kościoła. Uczniowie klas 1-3 wybrali się w podróż w poszukiwaniu owoców Ducha Świętego. Uczniowie klas 4-6 tworzyli Królestwo Ducha Świętego, w którym panują: pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie, wierność, dobro. W modlitwie do Ducha Świętego prosiliśmy Go, by przybył do nas i udzielał nam swoich darów.

Otrzymaliśmy również tekst modlitwy do Ducha Świętego, którą modlimy się każdego dnia Wielkiego Postu – to prezent od papieża Jana Pawła II dla młodych. Sam papież otrzymał ją jako dziecko od swojego ojca i doświadczył jej owoców w swoim życiu.

Św. Paweł poucza nas, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, który w nas mieszka – tę prawdę zilustrowaliśmy, tworząc autoportrety. Wykonana z nich dekoracja na tablicy rekolekcyjnej przypominać nam będzie, że Duch Święty nieustannie przychodzi ze swoimi darami, rodząc w naszych sercach dobre owoce.

 

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl