← powrót do strony szkoły

Formularz zgłoszeniowy do szkoły podstawowej

Dane dziecka

Wszystkie pola są wymagane

Adres zameldowania dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Kontakt do rodziców

matka:
ojciec:
Wymagane jest podanie kontaktu telefonicznego do przynajmniej z jednego rodziców.

Inne informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie do celów rekrutacji na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zarządzanie