Aby otrzymać stypendium socjalne, należy napisać podanie do dyrektora szkoły i złożyć je w sekretariacie. Każde podanie jest rozpatrywane indywidualnie.

> Wniosek o przyznanie stypendium

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl